MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Dla kogo?
Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają rolnicy indywidualni (osoby fizyczne).


Korzyści

Polisa OC zapewnia rolnikom:
Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika, są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników jest wypłacane w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.
Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:

Zadzwoń do agenta teraz!