MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

ZIELONA KARTA OC

Dla kogo?
Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczpospolitej Polskiej.


Korzyści
Każdy posiadacz ubezpieczenia OC w PZU otrzymuje bezpłatnie Zieloną Kartę.


Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium:

 

Zadzwoń do agenta teraz!