MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

Ubezpieczenie upraw

Dla kogo?
Ubezpieczenie upraw skierowane jest do wszystkich rolników prowadzących produkcję roślinną, a więc do osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.


Korzyści
Ubezpieczenie upraw stwarza rolnikom kilka możliwości zabezpieczenia swojej produkcji. Każdy ma możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia i tym samym dopasowania jego zakresu do swoich indywidualnych potrzeb.
Oprócz ubezpieczenia produkcji roślinnej od klęsk losowych (przymrozków czy huraganów), powodujących czasami znaczne straty w plonach, rolnicy mogą także ubezpieczyć nakłady poniesione na uprawę roślin. Zaletą oferowanego przez PZU ubezpieczenia jest szeroki zakres ochrony.
Korzystnym dla rolników rozwiązaniem są ubezpieczenia zbiorowe i ubezpieczenia zawierane przez jednostki kontraktujące ich plony.


Zakres i przedmiot ubezpieczenia

W ramach polisy można ubezpieczyć:

Proponujemy do wyboru trzy formy ubezpieczenia upraw (plonów):

Ponadto producentom lub dystrybutorom środków produkcji do uprawy roślin dajemy możliwość ubezpieczenia nakładów poniesionych na produkcję upraw. Umożliwiamy również ubezpieczenie upraw w szklarniach i namiotach foliowych od zdarzeń losowych oraz wymarznięcia upraw w wyniku uszkodzenia szklarni na skutek w/w zdarzeń losowych bądź przerw w dopływie ciepła.

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zadzwoń do agenta teraz!