MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Dla kogo?
Umowę ubezpieczenia mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi.


Korzyści
Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed skutkami uszkodzenia szyb i innych przedmiotów szklanych gwarantuje szybką wymianę uszkodzonego mienia oraz pokrycie dodatkowych kosztów związanych z naprawieniem szkody.


Zakres i przedmiot ubezpieczenia

PZU SA odpowiada za szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów.
Ochroną ubezpieczeniową mogą być dodatkowo objęte następujące koszty:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są przedmioty znajdujące się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia.

W ramach niniejszego ubezpieczenia PZU SA nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte, będące własnością lub będące w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W szczególności ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:

Zadzwoń do agenta teraz!