MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Dla kogo?
Polisa ubezpieczenia mienia skierowana jest do wszystkich rolników – osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi.


Korzyści
Ubezpieczenie zapewnia rolnikom szeroki zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej za stosunkowo niską cenę. Jest produktem korzystnym i popularnym, a także łatwo dostępnym dla potencjalnych nabywców.


Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia obejmuje:

Ubezpieczenie chroni od skutków zasadniczych zdarzeń losowych, takich jak:

Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie:

Zadzwoń do agenta teraz!