MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich firm z segmentu MSP, które zgłaszają do ubezpieczenia majątek w wartości nieprzekraczającej 10 000 000 zł, czyli do:
Korzyści

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców zapewnia:

- stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe,
- bezszkodowy przebieg ubezpieczenia,
- kontynuację ubezpieczenia,
- jednorazową opłatę składki,
- ilość wykupionych ubezpieczeń w ramach pakietu ubezpieczeń PZU EKSPERT,
Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności:

Zakres podstawowy polisy obejmuje ubezpieczenie od:

Zakres rozszerzony ubezpieczenia umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Odpowiedzialność może zostać rozszerzona dodatkowo o jedną lub więcej z następujących grup ryzyka:

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zadzwoń do agenta teraz!