MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

PZU DOM Letniskowy

Dla kogo?
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, właścicieli domów letniskowych oraz pozostałego mienia, wykorzystywanego do celów wypoczynkowych na działkach rekreacyjnych, lub na terenie ogródków działkowych.


Korzyści
PZU DOM Letniskowy to szybkie i proste ubezpieczenie od następstw najważniejszych zagrożeń, mogących wystąpić w mieniu znajdującym się na działce.
Ubezpieczenie charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, z możliwością dopasowania zakresu do potrzeb ubezpieczeniowych oraz finansowych ubezpieczającego.
Polisa w pełnym zakresie działa przez całą dobę i 365 dni w roku.
 


Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko sam dom letniskowy, ale i towarzyszącą mu zabudowę, czyli budynki gospodarcze, ogrodzenie działki, obiekty małej architektury, jak również mienie ruchome, takie jak:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również stałe elementy domu letniskowego lub budynku gospodarczego, do których zalicza się wbudowane meble, drzwi, okna, piece, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Zakres standardowych ryzyk ubezpieczeniowych obejmuje następujące zdarzenia:

W przypadku mienia ruchomego znajdującego się w domu letniskowym, budynku gospodarczym lub piwnicy, ochroną ubezpieczeniową można objąć szkody z tytułu kradzieży z włamaniem. Dodatkowo ubezpieczenie może objąć ryzyko dewastacji.

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zadzwoń do agenta teraz!