MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

PZU DOM Plus

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu. Ubezpieczenie dedykowane jest Klientom, którzy posiadają ponadstandardowe wymagania dotyczące przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. Wielowariantowość ubezpieczenia pozwala skroić ubezpieczenie na miarę nawet najbardziej wyrafinowanych potrzeb.


Korzyśc

Sprawdź, co zyskujesz z polisą PZU DOM Plus:

 

i

 Zakres i przedmiot ubezpieczeni

Ubezpieczenie PZU DOM Plus jest kompleksową polisą mieszkaniową optymalnie dopasowaną do Twoich potrzeb, umożliwiającą:

 

1. ochronę mienia, do którego zalicza się:

 

 

W ramach ubezpieczenie mienia – możesz liczyć na ochronę w razie wystąpienia następujących zdarzeń:

 

 

Zakres ubezpieczenia mienia może być dodatkowo rozszerzony np. na sprzęt medyczny (aparat słuchowy Twojego dziecka), roślinność ogrodową czy Twoją nieruchomość w której prowadzona jest działalność przez osoby trzecie. 

 

2. ochronę rodziny w zakresie OC w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków,

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych (osoby bliskie prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Jeśli zatem z Twojej winy zostanie zalany sąsiad z dołu, Twoje dziecko wybije mu szybę piłką lub porysuje samochód – PZU pokryje koszty powstałych szkód.

Standardowy zakres ubezpieczenia OC obowiązuje na terytorium RP. Może być ono jednak rozszerzone na terytorium całego świata z wyłączeniem USA i Kanady. Do zakresu ubezpieczenia może być dodatkowo włączona odpowiedzialność z tyt. posiadania koni, broni, dodatkowych nieruchomości, itp.

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała, trwałym uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.

 

3. ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia (np. kabina prysznicowa),

Ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia to ochrona szklanych elementów w Twoim domu, takich jak lustra, kabiny prysznicowe, szklane meble, itp.

 

4. pomoc w ramach ubezpieczenia PZU Pomoc w domu.

Ubezpieczenie PZU Pomoc w domu - to opcja dodatkowa, w ramach której w razie wystąpienia awaryjnych sytuacji w domu - możesz liczyć między innymi na następującą pomoc:

 

 

a dodatkowo:

 

 

PZU Pomoc w domu dostępne jest w trzech wariantach:

 

 

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zadzwoń do agenta teraz!