MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Dla kogo?
Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych, czyli osób fizycznych będących posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstw rolnych.


Korzyści

Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę szkód powstałych w ubezpieczonych budynkach.

Przy stosunkowo niskich składkach odszkodowanie za zniszczony budynek wypłacane jest na poziomie realnym, a więc w wysokości adekwatnej do rzeczywiście poniesionych strat, w granicach sumy ubezpieczenia budynku.

PZU gwarantuje uproszczony - „blankietowy” sposób przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejne lata.
Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia budynków zawierana jest na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody w budynkach powstałe wskutek:

Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Zadzwoń do agenta teraz!