MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Dla kogo?
Ubezpieczenie to skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych.


Korzyści
Składki na to ubezpieczenie są dotowane przez państwo.
Rolnik płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część PZU rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa.
Ubezpieczenie zapewnia praktycznie pełną ochronę ubezpieczonych roślin za niską składkę.


Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Zakres i przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest od uregulowań zawartych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Ubezpieczeniem objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna, a więc:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane przez:

Ubezpieczający może ubezpieczyć konkretną uprawę od pojedynczych ryzyk, albo wykupić pakiet „wiosna” (grad + przymrozki wiosenne), lub pakiet „jesień” (ujemne skutki przezimowania + przymrozki wiosenne + grad).

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zadzwoń do agenta teraz!