MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Dla kogo?
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, czyli właścicieli lub posiadaczy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstw rolnych.


Korzyści
Polisa gwarantuje ochronę budynków i budowli w różnych wariantach, stosownie do potrzeb ubezpieczonego. Ogólne warunki ubezpieczenia umożliwiają zawieranie umów na różne sumy ubezpieczenia, uwzględniając wartość i stan techniczny obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia.


Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia stanowią budynki rolne w trakcie użytkowania lub budowy, oraz budowle w trakcie użytkowania, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Warunkiem ubezpieczenia budowli jest ubezpieczenie budynków w PZU.
Za stosunkowo niewysoką składkę ubezpieczeniową z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie za szkody w budynkach i budowlach, powstałe wskutek:

Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość poszerzenia zakresu ochrony o ryzyka dodatkowe, obejmujące następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych, oraz następstwa szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu w ubezpieczony obiekt.

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zadzwoń do agenta teraz!