MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

Cztery Łapy - Ubezpieczenie psów i kotów

Dla kogo?
Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób fizycznych, będących właścicielami psów i kotów oraz podmiotów gospodarczych zajmujących się hodowlą tych zwierząt. Ubezpieczeniem objęte mogą być również zwierzęta wykorzystywane dla określonych celów przez organy policji, straży pożarnej lub izby celnej.


Korzyści
Konstrukcja polisy zapewnia bardzo szeroką, kompleksową ochronę ubezpieczeniową z możliwością elastycznego wyboru zakresu ryzyk na indywidualnie szacowane sumy ubezpieczenia.


Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą być objęte psy i koty w wieku od 6 miesięcy do 6 lat lub do 10 lat, jeśli umowa została zawarta przed ukończeniem przez zwierzę 6 lat i jest przedłużana. Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie wystawionego przez lekarza weterynarii zaświadczenia, że zwierzę jest zdrowe.

Ubezpieczenie może być zawarte w pełnym zakresie, lub w wybranych zakresach ryzyka.
Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować następujące świadczenia:
Dodatkowo w ramach jednej polisy można wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody, spowodowane przez psa lub kota.

 Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zadzwoń do agenta teraz!